Qui som

El diari digital El republicà és un projecte informatiu al servei de les esquerres republicanes progressistes i democràtiques per impulsar i difondre pensament, informació i crítica dels fets i moviments polítics.

El diari digital El Republicà ha sigut creat a més amb vocació municipalista, dedicat a ‘anàlisi del que passa la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana i els municipis de Catalunya.

El Republicà es proposa desenvolupar la confluència d’idees i pensament filosòfic del republicanisme aplicat a la ciutat de Barcelona i a Catalunya.

Som gent democràtica,  defensors de la personalitat nacional de Catalunya, orgullosos del nostre esperit de ciutadania i sentiments republicans per construir una societat lliure, fraternal i solidària, democràtica i respectuosa amb les idees alienes, practicant la tolerància, el respecte, el diàleg i la comprensió a les posicions contràries i contradictòries.

Fem nostres els ideals democràtics de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i els plantejaments socials i econòmics de les democràcies avançades i proclamem la necessitat de treballar institucions i ciutadania per impedir que la democràcia sigui destruïda des de dins per interessos amb vocació totalitària.

Creiem que una societat que no respecti la obligació de defensar les llibertats i treballar per assolir la igualtat de totes les persones que la componen, sense prejudicis ni discriminacions, no és respectuosa amb la dignitat humana i cal  una acció democràtica col·lectiva per superar aquesta divisió social.

Considerem que la societat democràtica que volem  ha d’impulsar l’accés a la cultura i l’educació social per tots els ciutadans, com el millor element de defensa i protecció de la mateixa democràcia i garantia del diàleg polític i social indispensable en tota democràcia.

El republicà és un diari digital  de `pensament lliure, seguidor dels principis bàsics de l’europeisme democràtic i els esforços que es fan per la seva renovació i també la renovació de les agrupacions polítiques que es reclamen partidàries de la socialdemocràcia.

Tanmateix reclamem una informació pública transparent, autèntica,  honesta i veraç, allunyada de qualsevol temptativa de censura o manipulació. Les coses  entenem que s’han de dir i explicar tal com són i no voler amagar res transgredint la obligada transparència que exigeix una societat democràtica moderna.

L’equip del diari d’opinió El Republicà està constituït per:

 • Director i fundador: Pau Miserachs.
 • Col·laboradors:
 • Albert Cebriàn.
 • Amàlia Bosch.
 • Guiomar Amell.
 • Jesús Conte.
 • Joan Alcaraz.
 • Josep Guinot.
 • Josep Pané.
 • Lali Cistaré.
 • Paco Martínez.
 • Pere Costa.
 • Sergi González.
Si t'ha resultat interessant l'article, comparteix-lo!