Avís legal

La administració d’aquesta web està assumida per el Grup d’Estudis Polítics, associació cultural, amb NIF  G-66553850, i domicili al carrer Consell de Cent nº 171, entresol. 4, com responsable d’aquesta pàgina web, amb l’adreça electrònica contacte@grupdestudispolitics.cat

Informem als usuaris que l’accés a la pàgina web elrepublica.cat es lliure i gratuïta, sense necessitat d’autorització prèvia, subscripció o registre.

L’usuari es compromet a respectar les normes legals i la ètica en matèria informativa. En cas de reproducció de texts de la pàgina web, s’haurà de fer esment de la font, l’autor del treball, reproduït i respectar la integritat dels articles publicats.

Els autors dels articles tenen reservat el dret de col·lecció parcial o complerta.

Aquesta pàgina no utilitza cookies.

El prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de les informacions ni articles publicats en aquesta pàgina web si aquesta informació ha sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè a la pàgina web.

Si t'ha resultat interessant l'article, comparteix-lo!