Qui som

El diari digital El republicà és un projecte informatiu al servei de les esquerres republicanes progressistes i democràtiques per impulsar i difondre pensament, informació i crítica dels fets i moviments polítics.

El diari digital El Republicà ha sigut creat a més amb vocació municipalista, dedicat a ‘anàlisi del que passa la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana i els municipis de Catalunya.

El Republicà es proposa desenvolupar la confluència d’idees i pensament filosòfic del republicanisme aplicat a la ciutat de Barcelona i a Catalunya.

Som gent democràtica,  defensors de la personalitat nacional de Catalunya, orgullosos del nostre esperit de ciutadania i sentiments republicans per construir una societat lliure, fraternal i solidària, democràtica i respectuosa amb les idees alienes, practicant la tolerància, el respecte, el diàleg i la comprensió a les posicions contràries i contradictòries.

Fem nostres els ideals democràtics de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides i els plantejaments socials i econòmics de les democràcies avançades i proclamem la necessitat de treballar institucions i ciutadania per impedir que la democràcia sigui destruïda des de dins per interessos amb vocació totalitària.

Creiem que una societat que no respecti la obligació de defensar les llibertats i treballar per assolir la igualtat de totes les persones que la componen, sense prejudicis ni discriminacions, no és respectuosa amb la dignitat humana i cal  una acció democràtica col·lectiva per superar aquesta divisió social.

Considerem que la societat democràtica que volem  ha d’impulsar l’accés a la cultura i l’educació social per tots els ciutadans, com el millor element de defensa i protecció de la mateixa democràcia i garantia del diàleg polític i social indispensable en tota democràcia.

El republicà és un diari digital  de `pensament lliure, seguidor dels principis bàsics de l’europeisme democràtic i els esforços que es fan per la seva renovació i també la renovació de les agrupacions polítiques que es reclamen partidàries de la socialdemocràcia.

Tanmateix reclamem una informació pública transparent, autèntica,  honesta i veraç, allunyada de qualsevol temptativa de censura o manipulació. Les coses  entenem que s’han de dir i explicar tal com són i no voler amagar res transgredint la obligada transparència que exigeix una societat democràtica moderna.

L’equip inicial del diari d’opinió El Republicà està constituït per:

Pau Miserachs, fundador i director.

Pere Bonin, periodista col·laborador del diari Última Hora, de Palma.

Pep Mòdol Pifarré, periodista col·laborador del diari Segre, de Lleida.

Joan Alcaraz, periodista col·laborador, especialista en referents socialistes.

Joan Guinot, col·laborador.